back-arrow
რა უნდა ვიცოდეთ ბინის გაქირავებისას ?
12.12.2022 გააზიარე: Facebook კატეგორია: სიახლეები

რა უნდა ვიცოდეთ ბინის გაქირავებისას ?

საქართველოში უძრავი ქონების გაქირავება უამრავი ადამიანისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა, განსაკუთრებით, დიდ ქალაქებში მცხოვრებთათვის. საქართველოში ძირითადად ქირავდება საცხოვრებელი ბინები და კომერციული ფართები.

ყველაზე მაღალი მოთხოვნა გასაქირავებელ ბინებზე და კომერციულ ფართებზე დიდ ქალაქებშია. ამ მხრივ პირველი ადგილი თბილის უჭირავს, მას მოჰყვება ბათუმი და სხვა საკურორტო ქალაქები, დაბები (გუდაური,ბაკურიანი). 

უძრავი ქონების გაქირავება დღეს ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დიდი რაოდენობის გამო სხვა წლებთან შედარებით უფრო აქტუალური გახდა.

​როდესაც საქმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეხება სხვადასხვა უსიამოვნებების თავიდან ასაცილებლად საჭირო ხდება ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმება. 

ამ კანონის მიხედვით საცხოვრებელი ბინის გაქირავების დროს, ბინის მფლობელმა სახელმწიფოს ქირის 5% უნდა გადაუხადოს. რაც შეეხება კომერციული ფართებს, ამ დროს გადასახადი უფრო მეტია: კომერციული ფართის მფლობელმა ქირის 20% უნდა გადაიხადოს.

პუნქტები, რომლებიც უნდა იცოდეთ აღნიშნული კანონიდან:

- ქირავნობის მხარეები არიან გამქირავებელი და დამქირავებელი, ისინი შეიძლება იყვნენ, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები.

გამქირავებელი არის პირი, რომელსაც გააჩნია ნივთის განკარგვის უფლება: მესაკუთრე, დამქირავებელი (ქვექირავნობის უფლება) და სხვა ნებისმიერი პირი, რომელსაც გააჩნია ნივთის განკარგვის უფლებამოსილება, კანონის ძალით ან მესაკუთრისგან.

- დამქირავებელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი იურიდიული/ფიზიკური პირი.

ქირავნობის ობიექტია, როგორც უძრავი (მაგ: ბინა), ისე მოძრავი (მაგ: ავტომობილი) ნივთი, ოღონდ აღნიშნული ნივთი არ უნდა იყოს გვაროვნული, ანუ ისეთი ნივთი, რომელიც არ გამოირჩევა ინდივიდუალური მახასიათებლებით და რომელიც სამოქალაქო ბრუნვაში განუსაზღვრელი რაოდენობისაა (მაგ: არ შეიძლება ქირავნობის საგანი იყოს პროდუქტი, საწვავი და ა.შ.).

- სარგებლობაში გადაცემა: გამქირავებელი ქირავნობის საგანს გადასცემს დამქირავებელს სარგებლობაში, შესაბამისად დამქირავებელს წარმოეშობა მფლობელობისა და სარგებლობის უფლება ქირავნობის საგანზე.

- ქირავნობის ვადა: დაუშვებელია ქირავნობის დადება მუდმივი ვადით, რადგან ასეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად დაიკარგება ქირავნობის საგანზე მესაკუთრის საკუთრების უფლება, ამდენად ასეთი პირობა იქნება ბათილი, ხოლო თუ ქირავნობის ვადა საერთოდ არ არის განსაზღვრული, მხარეები უფლებამოსილნი არიან მოშალონ ქირავნობის ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს (იურიდიულ პირთან 1 წელზე მეტი ვადით დადებული ქირავნობის ხელშეკრულება უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში).

- ქირა: ქირავნობა სასყიდლიანია, დამქირავებელი ვალდებულია გადაუხადოს გამქირავებელს დაქირავებული ქონების ქირა ნივთის სარგებლობისათვის. გადახდის რიცხვი დგინდება მხარების შეთანხმების საფუძველზე.

- ქირავნობის ფორმა: ქირავნობის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ნებისმიერი ფორმით, როგორც წერილობითად, ისე ზეპირად.

უძრავი ქონების გაქირავება არც თუ ისე მცირე რისკებს უკავშირდება, თუმცა კანონი მათი შემცირების შესაძლებლობას გაძლევთ.

უძრავი ქოების ბაზარი 2023 წელი - რას უნდა ველოდეთ?

2023 წელს ბაზარზე მოსალოდნელია ფასების ზრდის ტენდენციის შენარჩუნება

როგორ დავგეგმოთ ბინის შიდა სივრცე - 7 რჩევა

თითოეული ბინა ინდივიდუალურია, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად აღიქვათ და კარგად შეაფასოთ მისი შესაძლებლობები

ინტერიერი, რომელიც მოდიდან დიდხანს არ გადავა

წარმოგიდგენთ სახლის მოწყობის რამდენიმე საინტერესო მეთოდს, რომელიც მოდიდან დიდი ხნის განმავლობაში არ გადავა

რატომ არის მნიშვნელოვანი მწვანე სივრცე საცხოვრებელ კომპლექსში?

წლების განმავლობაში ქალაქი სწრაფი ტემპით ვითარდება და იზრდება

ბალანსი ინტერიერში - როგორ ვაქციოთ სახლი მშვიდ ნავსაყუდლად

დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ სახლი ის ადგილი უნდა იყოს სადაც თავს ავტომატურად მშვიდად და კომფორტულად უნდა გრძნობდეთ