back-arrow
უძრავი ქონებაზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება
11.04.2023 გააზიარე: Facebook კატეგორია: სიახლეები

უძრავი ქონებაზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება

ბაზარზე უძრავი ქონების ღირებულება წლების განმავლობაში იზრდებოდა და მომავალშიც განაგრძობს ზრდას, რასაც ძირითადად ქვეყნის შიგნით არსებული მდგომარეობა განაპირობებს. ამ ბლოგში ვისაუბრებთ და წარმოგიდგენთ იმ ძირითად ფაქტორებს, რაც დღეს ბაზარზე მოთხოვნას ზრდის:

პირველი ეს არის შინამეურნეობების ზომა. მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ თბილისში ერთ ბინაში საშუალოდ 3.5 ადამიანი ცხოვრობს, შესაბამისად, როგორც კი ოჯახს უჩნდება ფინანსური შესაძლებლობა, ისინი ცდილობენ გაიუმჯობესონ მათი ყოველდღიუროაბა და იწყებენ უძრავი ქონების შეძენაზე ფიქრს. ეს ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორია, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ეკონომიკის ზრდას და მასზე მოთხოვნას. 

უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის ზრდის მეორე ფაქტორია გაზრდილი ფასები. დღეს მომხმარებელთა დიდი ნაწილი უძრავ ქონებას საინვესტიციო კუთხით უყურებს და გაზრდილი ფასი მათთვის მომხიბვლელი შესაძლებლობაა, რადგან ეს აქტივია, რომელის გაყიდვის ან გაქირავების შემთხვევაში დიდ მოგებას მიიღებენ. დღეს ვისაც უძრავი ქონების შეძენის საჭიროება აქვს, ცდილობს, რომ შეიძინოს და არ დაელოდოს უძრავი ქონების ფასის კიდევ უფრო გაზრდას. 

ასევე გასათვალისწინებელია მიგრანტების როლი, რომელსაც ირიბად გავლენა ჰქონდა უძრავი ქონების ფასების ზრდაზე. მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ წელს საქართველოში ჩამოსული ადამიანების რიცხვი მაღალია, მაგრამ ის ადამიანები რომლებიც მიგრანტებად ითვლებიან, ყიდულობენ უძრავ ქონებას დასრულებულ და არა მშენებარე პროექტებში. მათი მხრიდან მოთხოვნა უფრო კომერციულ უძრავ ქონებას შეეხება ვიდრე საცხოვრებელ ფართს, რადგან მათთვის კომერციული უძრავი ქონება უფრო შემოსავლიანად მიიჩნევა.

გამომდინარე იქიდან, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალია და ამ მოთხოვნას თავისი მიზეზები აქვს, მომავალში, საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასები აუცილებლად გაიზრდება, რაც  ეკონომიკური ზრდის პირდაპირპროპორციულია. 

მწვანე სივრცესთან სიახლოვის მნიშვნელობა

მწვანე სივრცეები აუმჯობესებს ადამიანების ცხოვრების ხარისხს

ევროპული ქალაქების თანამედროვე ტენდენციებით და სამომავლო მისწრაფებებით

ევროპის ქალაქებში ურბანული განვითარება ისტორიული, კულტურული, ეკონომიკური და გეოგრაფიული ფაქტორების კომპლექსური ურთიერთქმედებით ჩამოყალიბდა

ურბანიზაცია ევროპულ ქალაქებში- ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების უნიკალური სისტემა

გაერთიანებული ერების მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებით, ევროპის მოსახლეობის საერთო რაოდენობის დაახლოებით 75% ქალაქებშია თავმოყრილი

რატომ უნდა შეიძინო ბინა საცხოვრებელ კომპლექსში ?

სახლის შეძენა ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, შესაბამისად სანამ სასურველ საცხოვრებელს

თბილისში უძრავი ქონების ფასები გაიზარდა

საქართველოში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე კვლავ მაღალი ფასი ნარჩუნდება